המענקים שלנו

אנחנו שואפים להתאים את המענקים שלנו למשימתנו הפילנתרופית.

אנחנו מנהלים מגוון השקעות, כולל חברות ציבוריות, השקעות חוב והקצאה משמעותית להשקעות הון בחברות פרטיות. את ההשקעות שלנו אנחנו מבססים על קריטריונים של סביבה, חברה וממשל (ESG) כדי להבטיח שאנחנו תורמים ליצירת עתיד בר קיימה ואחראי.

מקורות הפילנתרופיה שלנו:  חברת האריזה של ון ליר

כשהקרן הוקמה, פעילותנו הפילנתרופית התבססה על ההכנסות של חברת האריזה Royal Packaging Industries Van Leer. ב־1996 הגענו לציון דרך משמעותי כשהחברה עברה הנפקה ראשונית לציבור. הרווחים עזרו לנו להקים קרן שממשיכה לממן את עבודתנו הפילנתרופית

 

השקעות מבוססות־משימה

אנחנו מחפשים באופן פעיל קרנות אימפקט בעלות הפוטנציאל להשיג תוצאות שעולות בקנה אחד עם משימתנו, ומשקיעים בהן. מאז 2020 הקצנו כ־21 מיליון אירו לחמש קרנות. עד היום, היוזמות שלנו התמקדו בעיקר בקרנות של חינוך ושל טכנולוגיות הקשורות לכוח העבודה, וכן בקרנות של דיור בר השגה, בדגש על משפחות. אנחנו גם בוחנים תחומים נוספים כגון אקלים וכלכלת הטיפול (care economy).

אנחנו בוחנים באופן פעיל הזדמנויות למידה בתחום הזה. בהתאם לתובנות שנשיג ולביצועים של השקעותינו, ייתכן שנשקול להגדיל את ההקצאה העתידית להשקעות מבוססות־משימה.

פעילותנו הפילנתרופית

מדי שנה אנחנו מקדישים אחוז מכספי המענקים שלנו לפעילותנו הפילנתרופית. התקציב השנתי שלנו הוא בסביבות 25 מיליון דולר, והוא מכסה את התחייבויותינו לפילנתרופיה בתחום הגיל הרך, את המענקים השנתיים למוסדות ון ליר ואת הוצאות התפעול. הקרן מחויבת באופן מלא ליצירת תועלת ציבורית, ולכן רשויות המס בהולנד מכירות בה כ”ארגון לתועלת הציבור” (PBO). במדינות שאנו עובדים עמן, אנחנו משקיעים באופן אסטרטגי ביוזמות שמסייעות לנו להרחיב את קנה המידה של פעילותנו. אנחנו לא מקבלים בקשות למענקים ללא פנייה קודמת מצדנו.

 

הדוחות השנתיים שלנו
הדוחות השנתיים שלנו חולקים סיפורים מונעי השפעה מההשקעות והשותפויות שלנו ברחבי העולם.
למד עוד