דף הביתספריית הידעפועלים לתמיכה בשינוי מדיניות באמצעות הקואליציה לחינוך מלידה בישראל
דף הביתספריית הידעפועלים לתמיכה בשינוי מדיניות באמצעות הקואליציה לחינוך מלידה בישראל

פועלים לתמיכה בשינוי מדיניות באמצעות הקואליציה לחינוך מלידה בישראל

מחקר מקרה זה מדגיש כיצד הסברה בראשות הקואליציה השיגה מספר שינויים משמעותיים במדיניות.

עד שנת 2018 לא הוסדרה חקיקה רשמית בנושא מסגרות הטיפול והצרכים החינוכיים בגיל הרך. עם זאת, חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות שעבר ביולי 2018 שם לו למטרה לשפר את הפיקוח וההשגחה על שירותי מעונות היום לילדים עד גיל שלוש, באמצעות יצירת סטנדרטים קבועים הנוגעים להכשרת צוותים ולסביבה הפיזית במעונות היום.

חקר המקרה שלהלן, הבוחן את הקואליציה לחינוך מלידה, מתאר כיצד אנו – עושים שינוי וקרן ברנרד ון ליר, בשיתוף 250 חברי הקואליציה, פעלו למען שינוי כללי המדיניות לשיפור הטיפול, הבטיחות והחינוך לילדים עד גיל שלוש.

הקואליציה הראתה שהיא יכולה לתרום לשינויי מדיניות משמעותיים, ועבודתה השוטפת כוללת הבטחה שהישגי החקיקה הללו מיושמים במלואם. הוא ממשיך להיות נתמך על ידי כל המפלגות, למרות סביבה של אי ודאות פוליטית ובחירות.


הזמנו מחקר מקרה זה עם RAND Europe כחלק מסדרה שחוקרת יוזמות הסברה מוצלחות לשנים הראשונות.

הסברה: מקרי מקרה לניהול

אוסף זה של חמישה מקרים מ-RAND אירופה שופך אור על כוחה של הסברה לגיל הרך.

למד עוד