Urban95

יוצרים ערים בריאות, בטוחות וחיוניות שתינוקות, פעוטות ומשפחות יפרחו בהן.

אילו יכולתם לראות את העיר מגובה 95 ס”מ – גובהם של ילדים בני 3 – מה הייתם עושים אחרת?

זו השאלה היסודית שתוכנית Urban95 מבקשת לענות עליה למען התינוקות, הפעוטות, ההורים והמטפלים שקולם אינו נשמע בשלבי התכנון, העיצוב וקביעת המדיניות.

במסגר התוכנית אנחנו קושרים בין אתגרים חברתיים ומרחביים שונים, כשהמטרה היא לעודד את הערים ליצור מרחבים המעודדים התפתחות, למידה, דמיון ומשחק בכל השכונות ועבור כמה שיותר משפחות.

 

 

ערים שמיטיבות עם תינוקות, פעוטות, הורים ומטפלים הן ערים שטובות לכולם

נוכחות של ילדים ומשפחות היא מדד לחיוניות ולדינמיות של ערים. עיר יכולה להיות מקום נהדר לגדול בו, אבל היא גם עלולה לייצר בעיות חמורות שפוגעות בבריאותם וברווחתם של תינוקות, פעוטות, הורים ומטפלים – החל מהיעדר טבע ומרחבים בטוחים לשחק בהם, עבור ברחובות צפופים ובעיות של נגישות וכלה בבידוד חברתי.

יותר ממיליארד ילדים גדלים כיום בערים. שירותים טובים יותר, תחבורה זולה ומרחבים ירוקים נקיים שאפשר לשחק ולהיפגש בהם – כל אלה מחוללים תמורות מהותיות בחייהן של משפחות עירוניות מכל העולם, ובייחוד בחייהן של משפחות החיות בעוני או במגורים בלתי רשמיים.

 

 

לפגוש את החוקרים הצעירים

התוודעו לאתגרים ולהנאות שילדים קטנים הגדלים בערים פוגשים מדי יום.

אודות Urban95

Urban95 היא יוזמה של קרן ון ליר שמטרתה לעזור לראשי ערים ומתכנני ערים להבין איך עבודתם משפיעה על התפתחות הילד. אנחנו מסייעים לערים לשלב את נושא הגיל הרך באסטרטגיות הניהול שלהן, במדיניות הציבורית, בתכנון הכספי, בשיתוף הידע ובהכשרות שהן עורכות.

תכנון עירוני ששם את הדגש על חיי המשפחה אינו מסתכם בבניית גני שעשועים נוספים. תוכנית Urban95 משלבת בין שיפור המרחבים הציבוריים לשיפור השירותים העירוניים: אם ראשי הערים וגורמים נוספים ינקטו גישה הוליסטית שמשלבת בין מגזרים, הם יצרו סביבות עירוניות שמזמינות אליהן משפחות צעירות, מעודדות התפתחות בריאה של ילדים צעירים ומשפרות את רווחתם של הורים ומטפלים אחרים.

 

 

אקדמיית Urban95

אקדמיית Urban95 היא תוכנית הנהגה במימון מלא שעוזרת לגורמים מובילים בסביבה העירונית לעצב ערים טובות יותר לילדים בגיל הרך ולהוריהם.

קראו עוד

שותפויות Urban95

אנחנו מסייעים לשותפי Urban95 בכל העולם לעבוד על היבטים מגוונים של עיצוב עירוני ושל חיי העיר, בדגש על רמת השכונה.

יוזמות Urban95 מכסות מגוון תחומים ובהם:

  • רווחת והדרכת הורים
  • שירותים כגון בריאות, מסגרות לילדים, מרכזים קהילתיים
  • מרחבים ציבוריים כגון פארקים, גנים, רחובות וגני שעשועים
  • משרות ודירות שמתאימות למשפחות
  • קמפיינים ציבוריים