De Van Leer Foundation

We zijn een onafhankelijk Nederlands vermogensfonds dat wereldwijd actief is om inclusieve samenlevingen mogelijk te maken; samenlevingen waarin alle kinderen en gemeenschappen kunnen floreren.

Sinds 1949 heeft de Van Leer Foundation zich toegewijd aan het wereldwijd ondersteunen van jonge kinderen, hun ouders, andere verzorgers en gemeenschappen. Ons werk is gebaseerd op de nalatenschap van de familie Van Leer en hun leiderschap op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind, de menswetenschappen en de kunst.

 

Waar we actief zijn
We ondersteunen schaalbare ideeën over de hele wereld. Ons werk in Nederland en onze overige wereldwijde portfolio’s vertegenwoordigen samen een diversiteit op geografisch, economisch en cultureel gebied.
Opschaling met behulp van partners

We werken met onze partners samen om een sociale verandering te bewerkstelligen. We houden onze oren en ogen open voor ideeën die aansluiten bij onze missie en onze deskundigheid, maar ook waar onze ondersteuning kan helpen om op grote schaal impact te maken. Wij bieden een unieke combinatie van financiering, kennis, deskundige ondersteuning, onderwijsprogramma’s voor professionals, studiereizen, beleidsontwerp en pleitbezorging.

Het delen van kennis en geleerde lessen

We kijken altijd naar wat werkt, waar en waarom. We volgen initiatieven die doeltreffende leerervaringen hebben op het gebied van grootschalige duurzame veranderingen. We evalueren en documenteren ze. Onze interdisciplinaire kennisverzameling die door ons en onze partners opgebouwd is, stelt ons in staat ideeën en voorbeelden te delen die grenzen en vakgebieden overschrijden.

Mensen en cultuur

Ons team zet onze waarden van eerlijkheid, creativiteit en dienend leiderschap om in actie. Het team bestaat uit meer dan 40 vakmensen die ruim 20 nationaliteiten vertegenwoordigen met uiteenlopende expertises op het gebied van ontwikkeling in de eerste kinderjaren, stadsplanning, doeltreffende liefdadigheid, regeringsbeleid, uitvoerend onderwijs, monitoring en evaluatie, pleitbezorging, strategische communicatie, gedragswetenschap, impact investeren en financieel beheer.

Bestuur
De Foundation wordt bestuurd door onze Raad van Bestuur. Ze combineren hun verschillende expertises en achtergronden om ons te begeleiden op ons pad richting inclusieve maatschappijen.
Maak kennis met de Raad