Van Leer instellingen

Het versterken van inclusieve samenlevingen door menswetenschappen en kunst.

Sinds 1949 heeft de Van Leer familie hun vermogen aangewend voor het opbouwen van inclusieve samenlevingen. Bernard en zijn zoon Oscar hebben prioriteit gegeven aan het helpen van kinderen om hun volledige potentieel te bereiken. Andere familieleden hebben instellingen in Israël opgericht om pluralisme, maatschappelijke betrokkenheid en inclusie te bevorderen. Polly van Leer heeft het Van Leer Jerusalem Institute opgericht en Wim en Lia van Leer hebben het Jerusalem Film Center opgericht. Vandaag de dag ondersteunt de Van Leer Foundation beide instellingen met subsidies.

Het Van Leer Jerusalem Institute

Het Van Leer Jerusalem Institute ondersteunt innovatief interdisciplinair onderzoek in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het richt zich op wereldwijde vraagstukken die belangrijk zijn voor de Israëlische samenleving aan de hand van vier thematische clusters: Religie, Globalisatie, Wetenschap en Israël in het Midden-Oosten. Het Van Leer Jerusalem Institute stimuleert ook gendergelijkheid en pakt de uitdagingen van de liberale democratie aan. De diverse werknemers en onderzoekers moedigen het maatschappelijk debat aan en verbinden de wetenschap met de maatschappij.

Het Jerusalem Film Center

Het Jerusalem Film Center geeft prioriteit aan artistieke excellentie, pluralisme en verbinding met de plaatselijke gemeenschap. De missie van het Jerusalem Film Center richt zich op het kweken van nieuw cultureel publiek, het stimuleren van exceptionele filmkunst en het koesteren van intercultureel begrip. Het huisvest de beroemde Jerusalem Cinematheque en het Israel Film Archive, dat zich kan beroemen op de grootste collectie van Joodse en Israëlische filmkunst ter wereld. Met filmvertoningen, festivals, lezingen en workshops stimuleert het Jerusalem Film Center sociale verantwoordelijkheid en moedigt het de maatschappelijke discussie over sociale waarden en democratie aan.

Kom meer te weten over de Van Leer Foundation
Over ons