Lisa Jordan - Bernard van Leer Foundation
HomeVerhalen‘Verbreed de cirkel’ – speech van Lisa Jordan
HomeVerhalen‘Verbreed de cirkel’ – speech van Lisa Jordan

‘Verbreed de cirkel’ – speech van Lisa Jordan

Wij zijn trots op ‘Kies nu voor Kinderen’. De ‘Kies nu voor Kinderen’ campagne heeft bijgedragen aan een betere start voor kinderen in Nederland: 1. Voor het eerst is er serieus aandacht voor de ontwikkeling van Nederlandse kinderen. Dit is een positieve verschuiving van opvang naar ontwikkeling. 2. Meer kinderen, ook van niet werkende ouders, krijgen de kans om naar de kinderopvang te gaan. 3. Er komt meer integratie van voorzieningen. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit en een betere leeromgeving. Hierdoor gaan kinderen meer van elkaar leren.

Lisa Jordan - Bernard van Leer Foundation
kies_nu_voor_kinderen

Wij zijn trots op ‘Kies nu voor Kinderen’.
De ‘Kies nu voor Kinderen’ campagne heeft bijgedragen aan een betere start voor kinderen in Nederland:
1. Voor het eerst is er serieus aandacht voor de ontwikkeling van Nederlandse kinderen. Dit is een positieve verschuiving van opvang naar ontwikkeling.
2. Meer kinderen, ook van niet werkende ouders, krijgen de kans om naar de kinderopvang te gaan.
3. Er komt meer integratie van voorzieningen. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit en een betere leeromgeving. Hierdoor gaan kinderen meer van elkaar leren.

En er is meer aandacht gekomen voor vaders en de belangrijke rol die zij vervullen voor hun kinderen (een uitbreiding van het vaderschapsverlof met 3 dagen onbetaald verlof).
– Ok, dit is een klein stapje, maar wel in de goede richting.

En nu, wat is de volgende stap voor de Bernard van Leer Foundation?
Wij vinden het belangrijk dat heel Nederland zich bewust wordt van het belang van de eerste jaren. Niet alleen voor het kind, maar ook voor Nederland. De Bernard van Leer Foundation heeft om deze reden contact gelegd met het bedrijfsleven. Waarom? Omdat het voor bedrijven ook van belang is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Veel bedrijven klagen over de kwaliteit van hun werknemers. Ze hebben niet de juiste vaardigheden voor de banen die beschikbaar zijn.

Een onderzoek van de OECD in 2013 toont aan dat minder dan tien procent van de volwassenen in OECD landen de vaardigheden en kennis heeft die nodig zijn voor het oplossen van problemen op hun werkterrein. Welke vaardigheden zijn dit? De zogenoemde 21st century skills. Dit zijn samenwerking, kennisverwerving, probleemoplossend vermogen, innovatie, zelf-regulatie en effectief communiceren.

Wij weten dat de basis voor deze vaardigheden in de eerste levensjaren wordt gelegd.
Dit weten wij onder andere van de neurowetenschap; onze hersenen worden gevormd in de eerste levensjaren. Maar deze informatie is bij velen niet bekend. De meeste ouders, bedrijven en beleidsmakers weten dit niet. Als dit onbekend blijft, zal Nederland zijn economische positie niet vergroten.

Afgelopen week was ik in de gelegenheid hierover te spreken met IBM, Mircrosoft, PricewaterhouseCoopers en een aantal kleinere bedrijven. Ik vertelde wat er in de hersenen gebeurt bij kinderen vanaf de geboorte tot 5 jaar oud. De reactie die ik op hun gezicht las was: ‘Oh Nee! Ik heb het verpest! Ik had de kans om invloed uit te oefenen op de carrièrekansen van mijn kinderen maar heb het niet gedaan.’
– OK. Dit is niet de reactie waar we op uit zijn, maar het laat wel zien hoe overtuigend het verhaal van de ontwikkeling van jonge kinderen kan zijn.

Wat ik heb uitgelegd is dat de capaciteit om meerdere opeenvolgende instructies uit te voeren, te focussen, zichzelf aan te passen, probleemoplossend te handelen, langere-termijnopdrachten uit te voeren, in teamverband te werken, te werken aan doelen, zichzelf snel aan te kunnen passen en kritisch te denken, allemaal vaardigheden zijn die worden genoemd door werkgevers als ontbrekende 21st century skills.
Deze worden ook wel geciteerd door neurowetenschappers als executieve functies die het beste ondersteund kunnen worden voordat kinderen oud genoeg zijn om aan school te beginnen.

Creativiteit is een andere vaardigheid voor de 21ste eeuw die volgens bedrijven ontbreekt. Creativiteit moet niet verward worden met talent, vaardigheid of intelligentie. Het is het vormen van originele ideeën door te onderzoeken en ontdekken. Het is een andere vaardigheid die op jonge leeftijd gevoed moet worden met behulp van goed ontwikkelde programma’s voor jonge kinderen.

Nederland wil een economisch competitief land blijven met sterke multi-nationals en met Nederlandse werknemers. Bedrijven kunnen daar zelf een bijdrage aan leveren door hun eigen werknemers te steunen om betere ouders te zijn, door zelf het belang van de vroege ontwikkeling van kinderen te benoemen en door te investeren in de volgende generatie.

De resultaten voor bedrijven zijn direct zichtbaar. Het tijdschrift The Economist laat zien dat investeren in jonge kinderen loont: het versterkt de loyaliteit van de werknemers en vergroot hun productiviteit.

De Bernard van Leer Foundation gaat door met het investeren in programma’s op het gebied van Early Learning in de Randstad en andere delen van het land, zoals bijvoorbeeld Friesland en Groningen. Maar wij zullen onze boodschap ook voorbij Den Haag en voorbij de huidige cirkels verspreiden, aan hen die voordeel zullen hebben van het ondersteunen van de jongste burgers in het ontwikkelen van de 21st century skills. Vaardigheden die zowel nu als in de toekomst voor Nederland van belang zijn.


Bovenstaande speech werd gehouden door Lisa Jordan, executive director van de Bernard van Leer Foundation, tijdens de afsluitende bijeenkomst van ‘Kies nu voor Kinderen’ op maandag 27 januari 2014 in Den Haag.

Investment Area
Landen
Auteurs