HomeVerhalenBoek: Persoonlijke verhalen tonen aan dat kindermishandeling van invloed is op alles
HomeVerhalenBoek: Persoonlijke verhalen tonen aan dat kindermishandeling van invloed is op alles

Boek: Persoonlijke verhalen tonen aan dat kindermishandeling van invloed is op alles

Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. Om inzicht te geven in de wereld van 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld, delen zeven jongeren hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zie hiervan ondervinden. Burgemeesters, wethouders, maar ook professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de wetenschap reflecteren hierop. Met de verhalen gebundeld in het boek ‘Het heeft invloed op alles’ zet het Kinderrechtencollectief politiek bestuurders aan om in het jeugdbeleid rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.

Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. Om inzicht te geven in de wereld van 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld, delen zeven jongeren hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zie hiervan ondervinden. Burgemeesters, wethouders, maar ook professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de wetenschap reflecteren hierop. Met de verhalen gebundeld in het boek ‘Het heeft invloed op alles’ zet het Kinderrechtencollectief politiek bestuurders aan om in het jeugdbeleid rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.

Kinderrechtencollectief: Kindermishandeling, het heeft invloed op alles

“Ik vertrouw heel weinig mensen meer. Iedereen kan wel mooie praatjes houden, maar wat zit erachter dat mooie gezicht. Zoveel mensen hebben mij verteld dat ze mij gingen helpen, maar ze deden het tegenovergestelde.”
Mara, 17 jaar

De langetermijngevolgen van kindermishandeling zijn enorm: van een negatief zelfbeeld, zeer weinig zelfvertrouwen tot ernstige gedragsproblemen en psychische problemen als een posttraumatische stressstoornis. De preventie van kindermishandeling en goede hulp aan kinderen die geweld hebben meegemaakt, is nodig om de bescherming van minderjarige slachtoffers te waarborgen waar zij volgens het VN-Kinderrechtenverdrag recht op hebben.

Na de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten ligt de verantwoordelijkheid bij gemeenten. Burgemeester, wethouders, maar ook professionals vertellen ervaringen uit de dagelijkse praktijk, zij reflecteren op de verhalen van de jongeren en brengen hun eigen inzichten en adviezen in.

“De verhalen in het boek over kindermishandeling zijn zeer aangrijpend. Met de huidige preventieve manier van werken hopen we dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Elk geval van kindermishandeling is er één teveel.”, aldus mevrouw Damsma, wethouder Jeugdzorg van de gemeente Maastricht die vandaag het eerste exemplaar in ontvangst nam.

Het boek vormt met de verhalen van zowel slachtoffers van kindermishandeling als professionals die reflecteren vanuit hun ervaringen een unieke inkijk in de dagelijkse praktijk en de gevolgen van kindermishandeling en geweld tegen kinderen.

Landen