Stedelijk

Collectie
Vroegschoolse zaken
Elk jaar biedt dit tijdschrift nieuwe en inzichtelijke perspectieven op wat belangrijk is voor jonge kinderen.
Onderzoeksrapport
Child-friendly urban design – Observaties op openbare ruimte
Dit rapport richt zich op de invloed die het stedelijk ontwerp heeft op de manieren waarop gezinnen met jonge kinderen de openbare…
Onderzoeksrapport
Op Safe Spelen? – Een Internationale Whitepaper Over Risico, Aansprakelijkheid en Kinderspel in de Openbare Ruimte
In dit document wordt gekeken naar risico’s en aansprakelijkheid in relatie tot het spelen van kinderen en worden bruikbare aanbevelingen gedaan voor…
Rapport
Space to Grow: 10 Principes om Gezinnen in Steden te Ondersteunen
Dit rapport biedt 10 principes die gelukkige, gezonde gezinnen ondersteunen in een speelse, vriendelijke stad.
Onderzoeksrapport
Betere steden bouwen voor jonge kinderen en families
Deze publicatie biedt strategieën, principes en beste praktijken om onze jongste burgers en gezinnen te betrekken bij de opbouw van de stad.
Bedrijfspublicaties
Jaarverslag 2014
Dit verslag illustreert onze impact in 2014 en legt vast wat we hebben bereikt en wat we hebben geleerd.
Early Childhood Matters
Onze Agenda Bepalen ten Aanzien van Voorschools Onderwijs, Geweld en Leefomgeving
Deze uitgave van Early Childhood Matters biedt een eerste kennismaking met de gedachtegangen binnen de Bernard van Leer Foundation terwijl wij invulling…