HomeVerhalenVoeding en opvoedingsvaardigheden verbeteren door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen
HomeVerhalenVoeding en opvoedingsvaardigheden verbeteren door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voeding en opvoedingsvaardigheden verbeteren door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Schoolkinderen in de Israëlische steden Hura en Migdal Ha’Emek krijgen maaltijden van het cateringsbedrijf Al Sanabel, een maatschappelijk verantwoorde onderneming die met steun van de Foundation is opgericht. Het bedrijf heeft moeders uit de buurt in dienst die opvoedingsles krijgen en genereert winst die wordt geherinvesteerd in maatschappelijke projecten ten behoeve van jonge kinderen.

Schoolkinderen in de Israëlische steden Hura en Migdal Ha’Emek krijgen maaltijden van het cateringsbedrijf Al Sanabel, een maatschappelijk verantwoorde onderneming die met steun van de Foundation is opgericht. Het bedrijf heeft moeders uit de buurt in dienst die opvoedingsles krijgen en genereert winst die wordt geherinvesteerd in maatschappelijke projecten ten behoeve van jonge kinderen.

sanabel
Een gelegenheid voor samenwerking tussen overheid en particuliere sector
An opportunity for public-private collaboration

Het Israëlische ministerie van Onderwijs is wettelijk bevoegd gesubsidieerde maaltijden te verstrekken aan leerlingen met een economische achterstand. Het verstrekt deze maaltijden door middel van particuliere aannemers. AJEEC, partner van de Foundation, zag een mogelijkheid bij de aanbesteding van het ministerie in te schrijven met een model voor maatschappelijk verantwoord ondernemen dat werkgelegenheid zou creëren voor vrouwen in de buurt en lokale gemeenschappen zou ondersteunen.

In samenwerking met de gemeente Hura is toen het cateringbedrijf Al Sanabel opgericht. Toen de vestiging in Hura eenmaal goed liep, werd het model gekopieerd in Migdal Ha’Emek, en nu verspreidt het zich verder door het land.

Een bedoeïens succesverhaal bereikt een Joodse stad
A Bedouin success story reaches a Jewish town

De vestiging van cateraar Al Sanabel in Migdal Ha’Emek – een stad in de buurt van Nazareth, Israël, waar een groot deel van de 25.000 inwoners uit Ethiopië en de Kaukasus afkomstig arme Joodse immigranten zijn – opende eind 2015 haar deuren. Het is een zeldzaam voorbeeld in Israël van een project dat in Arabisch bedoeïens gebied is gestart en daarna is overgenomen in een deel van het land waar het merendeel van de bevolking Joods is.

Tegen de tijd dat de vestiging in Migdal Ha’Emek haar deuren opende, leverde het oorspronkelijke cateringbedrijf Al Sanabel in de bedoeïenenstad Hura meer dan 7.000 schoolmaaltijden per dag en maakte het een winst van ruim een half miljoen euro per jaar. De winst wordt geherinvesteerd in maatschappelijke projecten die worden aangewezen door een investeringscommissie waarin ook werknemers vertegenwoordigd zijn, en ten minste de helft ervan gaat naar projecten ten behoeve van jonge kinderen.

Betere opvoeding via de werkplek
Better parenting through the workplace

Het Al Sanabel-model is voor de Bernard van Leer Foundation een voorbeeld van hoe het werk van de Foundation kan worden gebruikt als ingang voor hulp bij de opvoeding. Het bedrijf heeft moeders en oma’s uit de buurt in dienst, die vaak moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Tijdens schoolpauzes, wanneer er geen maaltijden hoeven te worden uitgedeeld, organiseert het bedrijf workshops over opvoeden waarin vrouwen worden aangemoedigd “early childhood ambassadeurs” te worden in hun families, stammen en gemeenschappen.

Al Sanabel is een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van samenwerking tussen bedrijven, burgers en de overheid – waarbij het ministerie van Onderwijs toezegt de maaltijden te zullen kopen en de gemeentelijke instanties in Hura en Migdal Ha’Emek ook hun medewerking verlenen. Het model wordt ook in andere steden in Israël ingevoerd en zou nog kunnen worden uitgebreid naar andere landen en sectoren.

Landen