Nederland

Actief sinds 1949

De Van Leer Foundation is sinds 1949 actief in Nederland. Ons werk richt zich op het ondersteunen van gezinnen om de kansen in het leven van hun kinderen te verbeteren en de kloof in ontwikkeling, gezondheid en schoolresultaten te dichten, want zo’n 15% van alle gezinnen wordt met enorme uitdagingen geconfronteerd om hun kinderen een goede start in het leven te geven.

We geven prioriteit aan het ondersteunen van ouders en verzorgers die in kansarme omgevingen leven. Dit doen we door het versterken van sociale netwerken, wijken, deskundigen en diensten die deze gezinnen ondersteunen tijdens de cruciale eerste 1.000 dagen van het leven van hun kind. We werken ook nauw samen met leiders om het welzijn van ouders en verzorgers te verankeren op alle bestuursniveaus, met een focus op het toegankelijker maken van diensten en opschalen van beleidslijnen die achtergestelde gezinnen in de eerste kinderjaren ondersteunen.

 

Nederland in een oogopslag
864.653
Kinderen tussen 0 en 5 jaar
341.300
Totaal aantal kinderen tot 3 jaar in stedelijke gebieden
13.9%
Kinderen voor wie armoede en sociale uitsluiting dreigt (in 2022)
91%
Ouders zegt dat opvoeden een moeilijke taak is en één die hen trots maakt (96%)
67%
Ouders die niet gemakkelijk om hulp vragen
Groenblauwe schoolpleinen

We ondersteunen de nationale en internationale opschaling van het ‘Groenblauwe schoolplein‘ model van IVN Natuureducatie, dat voor het eerst ontwikkeld werd in Rotterdam. Dit initiatief biedt een gemeenschappelijke oplossing voor de ambities op het gebied van kindvriendelijkheid als aan die van klimaataanpassing: groene, in plaats van betonnen schoolpleinen. Het programma verandert schoolpleinen in natuurrijke speelplekken die bijdragen aan de ontwikkeling van het kind, aanpassing aan het klimaat en de gezondheid van de gemeenschap. De groenblauwe buitenplaats kan gebruikt worden als klaslokaal, waar kinderen op jonge leeftijd op een speelse en natuurlijke manier vertrouwd raken met de natuur en het klimaat. Ze staan buiten schooluren ook open voor de gemeenschap, zodat ook gezinnen in achtergestelde wijken met weinig groene openbare ruimtes ervan kunnen profiteren.

Meer informatie

Ons portfolio geeft prioriteit aan sectoroverstijgende samenwerking om diensten, wijken, gemeenschappen en besluitvorming te verbeteren. We werken samen met onze partners om de (sociale) ondersteuning van kansarme gezinnen, toegang tot en gebruik van groene openbare ruimtes alsmede gezinsvriendelijke stadswijken te vergroten. Om ondersteuning aan ouders en andere verzorgers van jonge kinderen tot standaard gebruik te maken, richten we ons op de positieve gevolgen van beleidswijzigingen, zoals universele toegang tot kinderopvang en uitbreiding van betaald ouderschapsverlof, en houden we hier ook toezicht op.

Op het niveau van de lokale overheid schalen we, samen met gemeentebesturen, toegankelijke en doelmatige diensten voor gezinnen met jonge kinderen op. Dit helpt om gezondere en inclusievere steden en dorpen te creëren, zoals met het Kansrijke start programma, dat de samenwerking tussen sociale, medische en informele gemeenschappen tijdens de eerste kinderjaren in bijna alle Nederlandse gemeentes verbetert.

Kennis uit Nederland
Children in green and blue school yard in rotterdam, virtual tour shoot Virtueel bezoek Groen en blauw schoolplein virtuele tour
Ontdek een groen en blauw schoolplein in Rotterdam: Een virtuele tour verteld door verschillende perspectieven
Toolkit Een Urban95 startpakket
Deze toolkit is een uitstekend uitgangspunt voor stadsbestuurders en stedelijke professionals om de waarde te begrijpen van het investeren in baby’s, peuters,…
Onderzoeksrapport Child-friendly urban design – Observaties op openbare ruimte
Dit rapport richt zich op de invloed die het stedelijk ontwerp heeft op de manieren waarop gezinnen met jonge kinderen de openbare…